Verifikasi Ijazah

Untuk memastikan keabsahan ijazah anda, pastikan nomor ijazah anda dapat diverifikasi melalui STIKI-Alumni. Apabila nomor ijazah anda tidak terdaftar, silakan hubungi Biro yang bertanggung jawab menerbitkan ijazah untuk memastikan data anda telah dilaporkan.

Pelacakan Ijazah

Pastikan anda mengisi form isian berikut dengan benar.